Angrerett

rules-1752406_640Hvis du angrer på et kjøp av billetter via oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser.

Under finner du noen viktige poenger fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Vi anbefaler retur med normal post. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).
  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).


VIKTIG :
siden en billett gjelder for en konkret dag og gjerne klokkeslett, så må selger ha billetten(e) tilbake i hende i GOD tid før arrangementet finner sted! Ellers faller angreretten bort.

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra din side på en slik måte at det er helt åpenbart at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Hvordan angrer jeg før billetten(e) er sendt fra billett24.no eller samarbeidspartnere?

Slett ordren selv ved å ta kontakt med oss, eller den av våre samarbeidspartnere som har utstedt billett(er) til deg. Be om at hele ordren slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet har du per definisjon angret i henhold til Loven.

Hvordan angrer jeg før ordren er hentet på utleveringsstedet?

Ta kontakt med oss eller vår billett-samarbeidspartner for å få registrert en angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Du behøver ikke å foreta deg noe mot utleveringsstedet. Når ordren/ billettene kommer tilbake til oss vil dette bli kreditert i sin helhet.

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?

Du kan angre på kjøpet på 3 forskjellige metoder.

  1. Send oss en epost og søk om angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Skriv ut bekreftelsen og legg den sammen med billetten(e) og returner til oppgitt adresse.
  2. Du kan skrive ut ferdigutfylt angrerett skjema som var vedlagt kjøpet og returnere til oppgitt adresse. Dersom du ikke har mailen så kan du fylle ut et angreskjema.
  3.  Du kan ta kontakt med oss via mail eller telefon og få registrert din angrerett retur.

Ditt tilgodehavende av kjøpet vil bli kreditert og tilbakeført til deg alt etter hvilken betalingsmåte** du benyttet.

* Postkontor/MyPack Utleveringssted
Det oppfordres til at Angrerettvarene sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Posten sine sider slik at du har full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i postens system frem til den ankommer oss.

** Betalingsmåte

Kontant ved henting : kjøpesummen tilbakeføres til ønsket bankkontonummer.
MasterCard & VISA : beløpet tilbakeføres til kontokortholders konto

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor billetten(e) ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg som kunde i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og billettene lagt tilbake for salg (om de ikke er utløpt allerede). Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 200, for å dekke våre håndteringskostnader.